Văn bản
Số/ký hiệu 28
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 18/01/2019
Ngày Hiệu lực 18/01/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


28(18.1.19)Ke hoach phong chong bao luc hoc duong 2018-2019.docx
23 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 03a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 08/09/2018
Ngày Hiệu lực 08/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


03a(8.9)KeHoachTuVanHocDuong2018-19.doc
92 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 01
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Chủ tịch xã
Ngày Ban hành 01/09/2018
Ngày Hiệu lực 01/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


QĐ BCĐ các cuộc vận động xã 2018- 2019.doc
37 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 15
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 22/10/2018
Ngày Hiệu lực 22/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


15-22.10QĐ phân công GVCN 2018-2019 .doc
34 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 14a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/10/2018
Ngày Hiệu lực 01/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


14a-01.10QĐ tổ thư viện.doc
35 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 14
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 06/10/2018
Ngày Hiệu lực 06/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


14-06.10 QĐ PC BLHĐ.docx
15 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 13
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/10/2018
Ngày Hiệu lực 01/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


13-01.10 QĐ thành lập tổ kiểm tra nội bộ 2018- 2019( in).doc
49 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 12
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 28/08/2018
Ngày Hiệu lực 28/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


12-28.8QĐ thành lập Ban khuyến học 2018- 2019.doc
36 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 11a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 22/09/2018
Ngày Hiệu lực 22/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


11a-22.9 Phan cong nhiem vụ cho tưng thành vien HĐTĐKT 18-19.doc
47 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 11
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 22/09/2018
Ngày Hiệu lực 22/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


11-22.9QĐ thành lập hội đồng thi đua 2018- 2019.doc
39 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 10a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 02/09/2018
Ngày Hiệu lực 02/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


10a-2.9QĐ TPT.doc
38 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 10
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 28/08/2018
Ngày Hiệu lực 28/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


10-28.8QĐ phân công giáo viên làm PCGD 2018-2019 (in).doc
35 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 9
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 28/08/2018
Ngày Hiệu lực 28/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


9-28.8QĐ kiện toàn chi hội chữ thập đỏ 2018- 2019.doc
36 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 8
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 28/09/2018
Ngày Hiệu lực 28/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


8-28.9QĐ thành lập tổ thiết bị 2018- 2019.doc
33 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 7a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 08/09/2018
Ngày Hiệu lực 08/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


7a(08.9) QĐ tư vẫn TLHSdocx.docx
14 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 7
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 28/08/2018
Ngày Hiệu lực 28/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


7-28.8QĐ thành lập tổ chuyên môn 2018- 2019.doc
34 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 05
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 27/08/2018
Ngày Hiệu lực 27/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


5-27.8QĐ thành lập tổ Văn phòng 2018- 2019.doc
44 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 04
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 27/08/2018
Ngày Hiệu lực 27/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


4-27.8QĐ bổ nhiệm tổ trưởng tổ Văn phòng 2018- 2019.doc
33 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 03
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 27/08/2018
Ngày Hiệu lực 27/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


03-27.8QĐ thành lập BCĐ trật tự AN, phòng chống cháy nổ 2018- 2019(Chưa in).doc
38 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 01b
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 19/08/2018
Ngày Hiệu lực 19/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


1b-19.8QĐ phân công NVGV-NV 2018-2019 .doc
33 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 02
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 27/08/2018
Ngày Hiệu lực 27/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


2-27.8QĐ bổ nhiệm tổ trưởng, HĐSP 2018- 2019.doc
41 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 01a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 14/08/2018
Ngày Hiệu lực 14/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


01a-14.8 QD Ban sức khỏe_18-19.doc
56 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 01
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 14/08/2018
Ngày Hiệu lực 14/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


01-14.8QĐ phân công GVCN 2018-2019.doc
33 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 02a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/09/2018
Ngày Hiệu lực 01/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


02a(01.9) KH tuyên truyền AN TTu.doc
69 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 08a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 18/09/2018
Ngày Hiệu lực 18/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


08a(18.9)KH GD KNS năm học 18-19.docx
28 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 12a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/10/2018
Ngày Hiệu lực 02/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


12a(01.10)KHBDTX năm 2018-2019.doc
83 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 07a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 25/08/2018
Ngày Hiệu lực 15/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


07a(25.8)KH ATGT-2018.doc
57 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 24
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 08/10/2018
Ngày Hiệu lực 08/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


24(08.10)KẾ HOẠCH CTĐ 2018-2019.doc
55 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 01
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 12/10/2018
Ngày Hiệu lực 12/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH BTT nhân dân 2018-2019.docx
31 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 23
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 08/10/2018
Ngày Hiệu lực 08/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


23(08.10)ke hoach van the my 18-19.doc
114 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 22
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 06/10/2018
Ngày Hiệu lực 06/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


22(06.10) KH pc bao luc hoc duong 2018-2019.doc
91 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 21
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 06/10/2018
Ngày Hiệu lực 06/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


21(06.10)KH phòng chống ma túy 2018.docx
21 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 01a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 20/08/2018
Ngày Hiệu lực 20/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


01a(20.8)KH Ban chăm sóc SKHS 2018.doc
55 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 20
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 06/10/2018
Ngày Hiệu lực 06/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


20(06.10)Kế hoạch ngoại khóa_2018-2019.doc
60 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 19
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 05/10/2018
Ngày Hiệu lực 05/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


19(05.10)KHGD DT 18-19.doc
83 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 18
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 05/10/2018
Ngày Hiệu lực 05/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


18(05.10)KHBDGV 18-19.doc
101 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 17
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 05/10/2018
Ngày Hiệu lực 05/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


17(05.10)Kế hoạch cong tac GDTC 18-19.doc
81 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 16
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 05/10/2018
Ngày Hiệu lực 05/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


16(05.10)Ke hoach Huong nghiep 2018-2019.doc
56 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 07
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 18/09/2018
Ngày Hiệu lực 18/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


7(18.9)ke hoach TBDH 18-19.doc
217 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 01
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 20/08/2018
Ngày Hiệu lực 20/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


1(20.8)Kế hoạch PCCN 18-19.doc
68 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 10b
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 20/09/2018
Ngày Hiệu lực 20/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


10b(20.9)Ke hoach hoat dong NGLL (Đội).docx
30 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 11a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 21/09/2018
Ngày Hiệu lực 21/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


11a(21.9)ke hoach giao duc the chat.docx
29 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 11b
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 29/09/2018
Ngày Hiệu lực 29/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


11b(29.9)Kế hoạch CNTT 2018- 2019.doc
59 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 15
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 04/10/2018
Ngày Hiệu lực 04/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


15(04.10)KH GDTX 2018.doc
67 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 03
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 20/09/2018
Ngày Hiệu lực 03/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


3.(20.9)Ke hoach thuc hien nhiem vu nam hoc 18-19(in).doc
233 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 14
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 02/10/2018
Ngày Hiệu lực 02/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


14(02.10)KH ban văn thể.docx
30 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 13
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 02/10/2018
Ngày Hiệu lực 02/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


13(02.10)KH hoach tv 2018.doc
694 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 12
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/10/2018
Ngày Hiệu lực 01/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


12(01.10)KH KTra nội bộ năm học 2018-2019.doc
70 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 02
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 28/08/2018
Ngày Hiệu lực 28/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


2(28.8)KH chỉ đạo Ytế 2018.doc
64 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 11
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 21/09/2018
Ngày Hiệu lực 21/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH chuyên đề 2018-2019.doc
79 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 09
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 20/09/2018
Ngày Hiệu lực 20/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch phụ đạo HS yếu.doc
60 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 10
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 20/09/2018
Ngày Hiệu lực 20/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch bồi dưỡngHSG.doc
85 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 08
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Các ban ngành liên quan
Ngày Ban hành 20/09/2018
Ngày Hiệu lực 20/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch liên ngành 2018- 2019 ((in).doc
50 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 06
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 18/09/2018
Ngày Hiệu lực 18/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


ke hoach day hoc long ghep,tich hơp qp-an 2018.doc
48 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 04
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 16/09/2018
Ngày Hiệu lực 16/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch đổi mới phương pháp, kiểm tra đánh giá 2018-2019(in).doc
115 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 05
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 18/09/2018
Ngày Hiệu lực 18/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch CM bậc THCS năm học 2018- 2019.doc
145 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 135/KH-THLL
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Xã hội
Người ký Nguyễ Văn Dũng
Ngày Ban hành 14/03/2018
Ngày Hiệu lực 14/03/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KẾ HOẠCH PC THAM NHŨNG 2018.docx
16 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 54/BC -TH&THCS LL
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Phức
Ngày Ban hành 02/01/2018
Ngày Hiệu lực 02/01/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Báo cáo sơ kết học kỳ I 2017- 2018.doc
117 KB Mở Xem Tải về

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ý KIẾN PHẢN HỒI

MỌI Ý KIẾN PHẢN ÁNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE : 01649751032

EMAI : c12.lat.lal@hoabinh.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 23
Hôm qua : 14
Tất cả : 6093