Văn bản
Số/ký hiệu 07
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 17/10/2022
Ngày Hiệu lực 17/10/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH tuần 7 từ 17.10-24.10.2022.doc
44 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 06
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 10/10/2022
Ngày Hiệu lực 10/10/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH tuần 6 từ 10.10-15.10.2022.doc
42 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 05
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 03/10/2022
Ngày Hiệu lực 03/10/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH tuần 5 từ 3.10-8..10.2022.doc
46 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 04
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 24/09/2022
Ngày Hiệu lực 24/09/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH tuần 4 từ 26.9-01.10.2022.doc
48 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 03
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 19/09/2022
Ngày Hiệu lực 19/09/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH tuần 3 từ 19.9-24.9.2022.doc
48 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 02
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 12/09/2022
Ngày Hiệu lực 12/09/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH tuần 2 từ 12.9-17.9.2022.doc
46 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 01
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 05/09/2022
Ngày Hiệu lực 05/09/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH tuần 1 từ 05.9-10..9.2022.doc
43 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 02
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 03/10/2022
Ngày Hiệu lực 03/10/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH tháng 10-2022.doc
59 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 01
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 29/08/2022
Ngày Hiệu lực 29/08/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


HỌP HĐ chuyên môn tháng 8.docx
20 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 17
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/09/2021
Ngày Hiệu lực 31/07/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


QĐ phân công GV làm CNTT 2021-2022.doc
36 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 14
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/09/2021
Ngày Hiệu lực 31/07/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


14-01.9QĐ thành lập tổ thiết bị 2021- 2022.doc
36 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 13a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/09/2021
Ngày Hiệu lực 31/07/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


13a-01.9 QĐ tư vẫn TLHSdocx.docx
15 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 13
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/09/2021
Ngày Hiệu lực 31/07/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


13-01.9QĐ TPT.doc
43 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 12
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/09/2021
Ngày Hiệu lực 31/07/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


12-01.9 QD Ban sức khỏe_21-22.doc
60 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 11
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/09/2021
Ngày Hiệu lực 31/07/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


11-01.9QĐ phân công NVGV-NV 2021-2022.doc
36 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 10
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/09/2021
Ngày Hiệu lực 31/07/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


10-01.9QĐ phân công giáo viên làm PCGD 2021-2022.doc
36 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 09
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/09/2021
Ngày Hiệu lực 31/07/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


09-01.9Quyet dinh thanh lap phong Y te nam 2021- 2022.doc
35 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 08
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/09/2021
Ngày Hiệu lực 31/07/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


08-01.9QĐ thành lập tổ chuyên môn 2021- 2022.doc
34 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 07
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/09/2021
Ngày Hiệu lực 31/07/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


07-01.9QĐ bổ nhiệm tổ trưởng tổ Văn phòng 2021- 2022.doc
34 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 05-06
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/09/2021
Ngày Hiệu lực 31/07/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


05-06-01.9QĐ thành lập tổ Văn phòng 2021- 2022.doc
46 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 01
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/09/2021
Ngày Hiệu lực 31/08/2022
Ngày hết Hiệu lực 31/07/2022
Số/ký hiệu 03-04
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/09/2021
Ngày Hiệu lực 31/08/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


03-04-01.9QĐ bổ nhiệm tổ trưởng, HĐSP 2021- 2022.doc
42 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 30
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 08/10/2019
Ngày Hiệu lực 08/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


30-08.10 QĐ kiện toàn chi hội chữ thập đỏ 2019- 2020(Bổ sung).doc
36 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 29
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 08/10/2019
Ngày Hiệu lực 08/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


29-08.10 QĐ Hội đồng TĐG.docx
15 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 28
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 08/10/2019
Ngày Hiệu lực 08/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


28-08.10 QĐ PC BLHĐ.docx
15 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 27
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 08/10/2019
Ngày Hiệu lực 08/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


27-08.10 QĐ tư vẫn TLHSdocx.docx
15 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 26
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 08/10/2019
Ngày Hiệu lực 08/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


26-08.10 QĐ thành lập Đội văn nghệ.docx
15 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 25
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 08/10/2019
Ngày Hiệu lực 08/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


25-08.10 QĐ phòng chống cháy nổ.docx
14 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 24
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 08/10/2019
Ngày Hiệu lực 08/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


24-08.10 quyet dinh to ctv 2019.docx
14 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 23
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 08/10/2019
Ngày Hiệu lực 08/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


23-8.10QĐ thành lập đoàn tham gia TDTT.doc
52 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 22
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 07/10/2019
Ngày Hiệu lực 07/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


22-07.10 QĐ Phan cong nhiem vụ cho tưng thành vien HĐTĐKT 19-20.doc
45 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 21
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 07/10/2019
Ngày Hiệu lực 07/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


21-07.10QĐ thành lập hội đồng thi đua 2019- 2020.doc
38 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 20
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 26/09/2019
Ngày Hiệu lực 26/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


20-26.9 QĐ thành lập tổ kiểm tra nội bộ 2019- 2020( in).doc
49 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 19
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 24/09/2019
Ngày Hiệu lực 24/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


19-24.9Quyet dinh thanh lap phong Y te nam 2019- 20120(Thay thế).doc
35 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 18
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 24/09/2019
Ngày Hiệu lực 24/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


18-24.9 QD Ban sức khỏe_19-20 - (Tha thế).doc
57 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 17
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 23/09/2019
Ngày Hiệu lực 23/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


17-23.9 Phan cong nhiem vụ cho tưng thành vien.doc
47 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 16
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 23/09/2019
Ngày Hiệu lực 23/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


16-23.9QD thanh lap ban chi dao 19-20.doc
52 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 15
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 31/08/2019
Ngày Hiệu lực 31/08/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


15-31.8QĐ TPT.doc
38 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 14
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 12/08/2019
Ngày Hiệu lực 12/08/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


14-12.8QĐ bổ nhiệm tổ trưởng tổ Văn phòng 2019- 2020.doc
33 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 13
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 12/08/2019
Ngày Hiệu lực 12/08/2109
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


13-12.8QĐ thành lập tổ chuyên môn 2019- 2020.doc
34 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 11;12
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 12/08/2019
Ngày Hiệu lực 12/08/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


11;12-12.8QĐ thành lập tổ Văn phòng 2019- 2020.doc
43 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 10
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 12/08/2019
Ngày Hiệu lực 12/08/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


10-12.8QĐ thành lập tổ thiết bị 2019- 2020.doc
33 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 09
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 12/08/2019
Ngày Hiệu lực 12/08/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


09-12.8QĐ thành lập Ban khuyến học 2019- 2020.doc
37 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 08
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 12/08/2019
Ngày Hiệu lực 12/08/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


08-12.8QĐ kiện toàn chi hội chữ thập đỏ 2019- 2020.doc
36 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 07
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 12/08/2019
Ngày Hiệu lực 12/08/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


07-12.8QĐ phân công giáo viên làm PCGD 2019-2020.doc
33 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 06
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 12/08/2019
Ngày Hiệu lực 12/08/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


06-12.8)Quyet dinh thanh lap phong Y te nam 2019- 20120.doc
35 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 04;05
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 12/08/2019
Ngày Hiệu lực 12/08/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


04;05-12.8QĐ bổ nhiệm tổ trưởng, HĐSP 2019- 2020.doc
41 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 03
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 12/08/2019
Ngày Hiệu lực 12/08/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


03-12.8QĐ phân công NVGV-NV 2019-2020 .doc
33 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 02
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 05/08/2019
Ngày Hiệu lực 05/08/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


02-5.8 QD Ban sức khỏe_19-20.doc
56 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 01
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 05/08/2019
Ngày Hiệu lực 05/08/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


01-05.8QĐ phân công GVCN 2019-2020.doc
34 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 17
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 09/10/2019
Ngày Hiệu lực 09/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


(17-02.10)ke hoach TBDH 19-20(Chưa in).doc
218 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 16
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 09/10/2019
Ngày Hiệu lực 09/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


(16-02.10Kế hoạch liên ngành 2019- 2020 ((in).doc
48 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 15
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 09/10/2019
Ngày Hiệu lực 09/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


(15-02.10)KH chỉ đạo Ytế 2019.doc
66 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 14
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 30/09/2019
Ngày Hiệu lực 30/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


(14-30.9)Kế hoạch CM bậc THCS năm học 2019- 2020.doc
148 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 13
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 30/09/2019
Ngày Hiệu lực 30/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


(13-30.9)Ke hoach Huong nghiep 2019-2020.doc
57 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 12
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 30/09/2019
Ngày Hiệu lực 30/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


(12-30.9)KH phòng chống ma túy 2019.docx
21 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 11
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 30/09/2019
Ngày Hiệu lực 30/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


(11-30.9)KH KTra nội bộ năm học 2019-2020.doc
71 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 10
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 25/09/2019
Ngày Hiệu lực 25/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


(10-25.9) KH phong-trao-thi-dua-thuc-hien-van-hoa-cong-so-trong-nganh-giao-duc (1).doc
71 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 09
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 25/09/2019
Ngày Hiệu lực 25/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


(09-25.9)ke hoach GDTC-YTHĐ 19-20.doc
118 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 08
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 25/09/2019
Ngày Hiệu lực 25/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


(08-25.9)KHGD DT 19-20.doc
84 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 07
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 25/09/2019
Ngày Hiệu lực 25/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


(07-25.9)Ke hoach thuc hien nhiem vu nam hoc 19-20.doc
371 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 06
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 20/09/2019
Ngày Hiệu lực 20/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


(06-20.9)Ke hoach phong chong bao luc hoc duong 2019-2020.docx
23 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 05
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 20/09/2019
Ngày Hiệu lực 20/09/2098
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


(05-20.9)KH phòng chống tham nhũng-lãng phí.docx
18 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 04
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 13/09/2019
Ngày Hiệu lực 13/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


(04-13.9)KH PC BLHĐ năm học 19-20.docx
29 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 03
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 13/09/2019
Ngày Hiệu lực 13/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


(03-13.9)KH GD KNS năm học 19-20.docx
28 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 02
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/08/2019
Ngày Hiệu lực 01/08/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


(02-01.8)KH ứng phó với Áp thấp nhiệt đới(đã in).docx
21 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 01
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 09/07/2019
Ngày Hiệu lực 09/07/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


(01-9.7)Kê hoạch phòng chống lụt bão (đã in).doc
64 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 28
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 18/01/2019
Ngày Hiệu lực 18/01/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


28(18.1.19)Ke hoach phong chong bao luc hoc duong 2018-2019.docx
23 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 03a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 08/09/2018
Ngày Hiệu lực 08/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


03a(8.9)KeHoachTuVanHocDuong2018-19.doc
92 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 01
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Chủ tịch xã
Ngày Ban hành 01/09/2018
Ngày Hiệu lực 01/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


QĐ BCĐ các cuộc vận động xã 2018- 2019.doc
37 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 15
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 22/10/2018
Ngày Hiệu lực 22/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


15-22.10QĐ phân công GVCN 2018-2019 .doc
34 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 14a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/10/2018
Ngày Hiệu lực 01/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


14a-01.10QĐ tổ thư viện.doc
35 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 14
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 06/10/2018
Ngày Hiệu lực 06/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


14-06.10 QĐ PC BLHĐ.docx
15 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 13
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/10/2018
Ngày Hiệu lực 01/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


13-01.10 QĐ thành lập tổ kiểm tra nội bộ 2018- 2019( in).doc
49 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 12
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 28/08/2018
Ngày Hiệu lực 28/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


12-28.8QĐ thành lập Ban khuyến học 2018- 2019.doc
36 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 11a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 22/09/2018
Ngày Hiệu lực 22/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


11a-22.9 Phan cong nhiem vụ cho tưng thành vien HĐTĐKT 18-19.doc
47 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 11
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 22/09/2018
Ngày Hiệu lực 22/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


11-22.9QĐ thành lập hội đồng thi đua 2018- 2019.doc
39 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 10a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 02/09/2018
Ngày Hiệu lực 02/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


10a-2.9QĐ TPT.doc
38 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 10
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 28/08/2018
Ngày Hiệu lực 28/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


10-28.8QĐ phân công giáo viên làm PCGD 2018-2019 (in).doc
35 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 9
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 28/08/2018
Ngày Hiệu lực 28/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


9-28.8QĐ kiện toàn chi hội chữ thập đỏ 2018- 2019.doc
36 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 8
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 28/09/2018
Ngày Hiệu lực 28/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


8-28.9QĐ thành lập tổ thiết bị 2018- 2019.doc
33 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 7a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 08/09/2018
Ngày Hiệu lực 08/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


7a(08.9) QĐ tư vẫn TLHSdocx.docx
14 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 7
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 28/08/2018
Ngày Hiệu lực 28/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


7-28.8QĐ thành lập tổ chuyên môn 2018- 2019.doc
34 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 05
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 27/08/2018
Ngày Hiệu lực 27/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


5-27.8QĐ thành lập tổ Văn phòng 2018- 2019.doc
44 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 04
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 27/08/2018
Ngày Hiệu lực 27/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


4-27.8QĐ bổ nhiệm tổ trưởng tổ Văn phòng 2018- 2019.doc
33 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 03
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 27/08/2018
Ngày Hiệu lực 27/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


03-27.8QĐ thành lập BCĐ trật tự AN, phòng chống cháy nổ 2018- 2019(Chưa in).doc
38 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 01b
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 19/08/2018
Ngày Hiệu lực 19/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


1b-19.8QĐ phân công NVGV-NV 2018-2019 .doc
33 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 02
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 27/08/2018
Ngày Hiệu lực 27/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


2-27.8QĐ bổ nhiệm tổ trưởng, HĐSP 2018- 2019.doc
41 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 01a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 14/08/2018
Ngày Hiệu lực 14/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


01a-14.8 QD Ban sức khỏe_18-19.doc
56 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 01
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 14/08/2018
Ngày Hiệu lực 14/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


01-14.8QĐ phân công GVCN 2018-2019.doc
33 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 02a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/09/2018
Ngày Hiệu lực 01/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


02a(01.9) KH tuyên truyền AN TTu.doc
69 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 08a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 18/09/2018
Ngày Hiệu lực 18/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


08a(18.9)KH GD KNS năm học 18-19.docx
28 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 12a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/10/2018
Ngày Hiệu lực 02/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


12a(01.10)KHBDTX năm 2018-2019.doc
83 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 07a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 25/08/2018
Ngày Hiệu lực 15/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


07a(25.8)KH ATGT-2018.doc
57 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 24
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 08/10/2018
Ngày Hiệu lực 08/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


24(08.10)KẾ HOẠCH CTĐ 2018-2019.doc
55 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 01
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 12/10/2018
Ngày Hiệu lực 12/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH BTT nhân dân 2018-2019.docx
31 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 23
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 08/10/2018
Ngày Hiệu lực 08/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


23(08.10)ke hoach van the my 18-19.doc
114 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 22
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 06/10/2018
Ngày Hiệu lực 06/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


22(06.10) KH pc bao luc hoc duong 2018-2019.doc
91 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 21
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 06/10/2018
Ngày Hiệu lực 06/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


21(06.10)KH phòng chống ma túy 2018.docx
21 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 01a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 20/08/2018
Ngày Hiệu lực 20/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


01a(20.8)KH Ban chăm sóc SKHS 2018.doc
55 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 20
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 06/10/2018
Ngày Hiệu lực 06/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


20(06.10)Kế hoạch ngoại khóa_2018-2019.doc
60 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 19
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 05/10/2018
Ngày Hiệu lực 05/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


19(05.10)KHGD DT 18-19.doc
83 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 18
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 05/10/2018
Ngày Hiệu lực 05/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


18(05.10)KHBDGV 18-19.doc
101 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 17
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 05/10/2018
Ngày Hiệu lực 05/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


17(05.10)Kế hoạch cong tac GDTC 18-19.doc
81 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 16
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 05/10/2018
Ngày Hiệu lực 05/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


16(05.10)Ke hoach Huong nghiep 2018-2019.doc
56 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 07
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 18/09/2018
Ngày Hiệu lực 18/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


7(18.9)ke hoach TBDH 18-19.doc
217 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 01
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 20/08/2018
Ngày Hiệu lực 20/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


1(20.8)Kế hoạch PCCN 18-19.doc
68 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 10b
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 20/09/2018
Ngày Hiệu lực 20/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


10b(20.9)Ke hoach hoat dong NGLL (Đội).docx
30 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 11a
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 21/09/2018
Ngày Hiệu lực 21/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


11a(21.9)ke hoach giao duc the chat.docx
29 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 11b
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 29/09/2018
Ngày Hiệu lực 29/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


11b(29.9)Kế hoạch CNTT 2018- 2019.doc
59 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 15
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 04/10/2018
Ngày Hiệu lực 04/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


15(04.10)KH GDTX 2018.doc
67 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 03
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 20/09/2018
Ngày Hiệu lực 03/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


3.(20.9)Ke hoach thuc hien nhiem vu nam hoc 18-19(in).doc
233 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 14
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 02/10/2018
Ngày Hiệu lực 02/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


14(02.10)KH ban văn thể.docx
30 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 13
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 02/10/2018
Ngày Hiệu lực 02/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


13(02.10)KH hoach tv 2018.doc
694 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 12
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 01/10/2018
Ngày Hiệu lực 01/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


12(01.10)KH KTra nội bộ năm học 2018-2019.doc
70 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 02
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 28/08/2018
Ngày Hiệu lực 28/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


2(28.8)KH chỉ đạo Ytế 2018.doc
64 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 11
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 21/09/2018
Ngày Hiệu lực 21/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH chuyên đề 2018-2019.doc
79 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 09
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 20/09/2018
Ngày Hiệu lực 20/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch phụ đạo HS yếu.doc
60 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 10
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 20/09/2018
Ngày Hiệu lực 20/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch bồi dưỡngHSG.doc
85 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 08
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Các ban ngành liên quan
Ngày Ban hành 20/09/2018
Ngày Hiệu lực 20/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch liên ngành 2018- 2019 ((in).doc
50 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 06
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 18/09/2018
Ngày Hiệu lực 18/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


ke hoach day hoc long ghep,tich hơp qp-an 2018.doc
48 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 04
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 16/09/2018
Ngày Hiệu lực 16/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch đổi mới phương pháp, kiểm tra đánh giá 2018-2019(in).doc
115 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 05
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 18/09/2018
Ngày Hiệu lực 18/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch CM bậc THCS năm học 2018- 2019.doc
145 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 135/KH-THLL
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Xã hội
Người ký Nguyễ Văn Dũng
Ngày Ban hành 14/03/2018
Ngày Hiệu lực 14/03/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KẾ HOẠCH PC THAM NHŨNG 2018.docx
16 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 54/BC -TH&THCS LL
Cơ quan ban hành Trường TH&THCS Lạc Long
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Phức
Ngày Ban hành 02/01/2018
Ngày Hiệu lực 02/01/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Báo cáo sơ kết học kỳ I 2017- 2018.doc
117 KB Mở Xem Tải về

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ý KIẾN PHẢN HỒI

MỌI Ý KIẾN PHẢN ÁNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE : 0986628399

EMAI : c12.lat.lal@hoabinh.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 44
Hôm qua : 46
Tất cả : 6711